MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Nice and Slow | 22:00 - 00:00
Share |

Content about GGD Kennemerland

januari 15, 2018

Op eenzaamheid rust nog steeds een taboe. Mensen zien zichzelf minder eenzaam dan ze daadwerkelijk zijn. Ook verbergen mensen dat ze eenzaam zijn, terwijl het wel hun leven beïnvloedt.......

Op eenzaamheid rust nog steeds een taboe. Mensen zien zichzelf minder eenzaam dan ze daadwerkelijk zijn. Ook verbergen mensen dat ze eenzaam zijn, terwijl het wel hun leven beïnvloedt.

Dit blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland onder het inwonerspanel.
Ruim 1770 panelleden vulden in september 2017 een online vragenlijst in over eenzaamheid.

Het onderzoek wijst onder meer uit dat eenzaamheid onder alle leeftijden voorkomt, ook bij jongeren.

Veel mensen kennen iemand die eenzaam is en vaak doen ze al iets voor deze persoon.

december 21, 2017

Onderzoek van GGD Kennemerland toont aan dat overlast door vliegverkeer voor de inwoners van Haarlemmermeer de afgelopen vier jaar niet is toegenomen.........

Onderzoek van GGD Kennemerland toont aan dat overlast door vliegverkeer voor de inwoners van Haarlemmermeer de afgelopen vier jaar niet is toegenomen. De beleving van ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de GGD-regio Kennemerland zijn gedaald sinds 2008 en van 2012 tot 2016 gelijk gebleven. In het rapport wordt geografisch inzichtelijk gemaakt, waar de mensen wonen die hinder ervaren van het vliegverkeer, slaapverstoring hebben of bezorgd zijn over de gezondheid vanwege vliegverkeer. Burgemeester en wethouders hebben het rapport naar de gemeenteraad gezonden.

november 10, 2017

GGD Kennemerland biedt journalisten in de regio een gratis training aan.....

HAARLEM - GGD Kennemerland biedt journalisten in de regio een gratis training aan. Het gaat hier om de cursus Stop de bloeding – red een leven. Dit is een cursus waarbij niet-medici wordt geleerd hoe zij levensbedreigende bloedingen kunnen stoppen.

november 8, 2016

GGD Kennemerland heeft met de Jeugdgezondheidsmonitor 2015-2016 onderzoek gedaan naar de gezondheid en leefstijl van scholieren uit Kennemerland.....

HAARLEMMERMEER – GGD Kennemerland heeft met de Jeugdgezondheidsmonitor 2015-2016 onderzoek gedaan naar de gezondheid en leefstijl van scholieren uit Kennemerland.

Voor het onderzoek zijn ruim 6.600 scholieren ondervraagt naar hun pestgedrag, alcoholgebruik en vrije tijdsbesteding.

Uit de resultaten komt naar voren dat kinderen met een lage weerbaarheid drie keer zo vaak worden gepest en weerbare scholieren juist twee keer zoveel kans hebben om zelf te pesten.

oktober 6, 2016

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland is onlangs gestart met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016.........

HAARLEMMERMEER – Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland is onlangs gestart met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 19 jaardat één keer in de vier jaar plaatsvindt. Ruim 40.000 inwoners van regio Kennemerland hebben hiervoor een vragenlijst ontvangen. Deelname aan het onderzoek is belangrijk, want op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD-en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

maart 26, 2015

GGD Kennemerland houdt in april weer de jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen hepatitis A...........

HOOFDDORP - GGD Kennemerland houdt in april weer de jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen hepatitis A.
De campagne is bedoeld voor kinderen van 1 t/m 15 jaar die op vakantie gaan naar landen waar hepatitis A veel voorkomt zoals Egypte, Kroatië, Marokko en Turkije.
Op deze manier wil de GGD een eventuele uitbraak van deze ziekte na de zomervakantie voorkomen.
De hele maand april kan de genoemde groep kinderen met korting een vaccinatie halen bij de GGD, het tarief bedraagt dan 25 euro per vaccinatie in plaats van € 38,90.
 

december 4, 2014

In 2013-2014 zijn er minder scholieren in Kennemerland die alcohol drinken en roken dan 4 jaar geleden..........

HAARLEMMERMEER – In 2013-2014 zijn er minder scholieren in Kennemerland die alcohol drinken en roken dan 4 jaar geleden. Onder tweedeklassers zijn de percentages meer dan gehalveerd. Alcoholgebruik blijft echter nog steeds een punt van aandacht onder vierdeklassers. Ruim de helft van hen geeft aan recent alcohol te hebben gedronken en bijna 40% is ‘binge drinker’, wat wil zeggen dat ze recentelijk bij één gelegenheid minstens vijf glazen alcohol hebben gedronken.

februari 28, 2014

GGD Kennemerland gaat duizenden kinderen vaccineren tegen bof, mazelen, rode hond, baarmoederhalskanker, difterie, tetanus en polio. Ook in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp krijgen veel jongens en meisjes vanaf 5 maart prikken.
 

HOOFDDORP - GGD Kennemerland gaat duizenden kinderen vaccineren tegen bof, mazelen, rode hond, baarmoederhalskanker, difterie, tetanus en polio.

Ook in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp krijgen veel jongens en meisjes vanaf 5 maart prikken.

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is dit jaar voor meisjes die geboren zijn in 2001 en bestaat uit twee prikken in zes maanden.

september 19, 2013

In het najaar van 2012 heeft de GGD de gezondheidsmonitor uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder van Kennemerland.......

HAARLEMMERMEER - In het najaar van 2012 heeft de GGD de gezondheidsmonitor uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder van Kennemerland.
In Haarlemmermeer deden ruim 3.600 inwoners mee via een vragenlijst over gezondheid, welzijn, leefgewoonten en woonomgeving.
Zo heeft in Haarlemmermeer 39% van de bevolking matig overgewicht, 12% heeft ernstig overgewicht en 35% beweegt onvoldoende.
Onze gemeente telt 22% rokers, 8% drinkt overmatig alcohol en 8% is een zware drinker.

augustus 21, 2013

Ouders die hulp nodig hebben met het opvoeden van lastige tieners kunnen terecht bij de GGD. Op 10 september start er een gratis cursus positief opvoeden. Tijdens de cursus leren ouders opvoedingsvaardigheden.....

HOOFDDORP - Ouders die hulp nodig hebben met het opvoeden van lastige tieners kunnen terecht bij de GGD. Op 10 september start er een gratis cursus positief opvoeden. Tijdens de cursus leren ouders opvoedings-vaardigheden en het is mogelijk om met andere ouders ervaringen uit te wisselen. De cursus bestaat uit vier groepsbijeenkomsten, drie telefonische afspraken en een afsluitende groepsbijeenkomst.

Wie zich aan wil melden kan bellen naar 0900-0400682.  

april 10, 2013

GGD Kennemerland heeft een nieuwe directeur Publieke Gezondheid. Het gaat om Bert van de Velden die op dit moment nog gemeentesecretaris in Heemskerk is. Hij begint op 1 juni met zijn nieuwe baan, zo laat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland ons weten. Van de Velden is een ervaren manager.....

REGIO - GGD Kennemerland heeft een nieuwe directeur Publieke Gezondheid. Het gaat om Bert van de Velden die op dit moment nog gemeentesecretaris in Heemskerk is. Hij begint op 1 juni met zijn nieuwe baan, zo laat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland ons weten. Van de Velden is een ervaren manager.