MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Maak kennis Maandag | 19:00 - 21:00
Share |

Content about Gemeente

mei 17, 2018

Uit het jaarverslag integriteit van de gemeente blijkt dat er vorig jaar tien schendingen gemeld zijn bij het meldpunt integriteit........

HAARLEMMERMEER - Uit het jaarverslag integriteit van de gemeente blijkt dat er vorig jaar tien schendingen gemeld zijn bij het meldpunt integriteit. In de meeste gevallen gaat het om diefstal of misbruik van eigendommen van de gemeente. Het aantal is  aanzienlijk lager dan de 18 meldingen van een jaar eerder. Naast meldingen over diefstal en misbruik waren er ook signalen over belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden en intimidatie. In alle gevallen is er onderzoek gedaan, waarbij in vijf zaken de schending van de integriteit ook is vastgesteld.

februari 21, 2018

Oud-burgemeester Fons Hertog (70) van Haarlemmermeer is vorige week per direct opgestapt als waarnemend burgemeester van Huizen.........

HUIZEN - Oud-burgemeester Fons Hertog (70) van Haarlemmermeer is vorige week per direct opgestapt als waarnemend burgemeester van Huizen. Hij is teruggetreden vanwege 'grensoverschrijdend gedrag', zo is op de website van de gemeente te lezen. Wat Hertog precies heeft gedaan, is niet bekendgemaakt. Hertog was tussen 2003 en oktober 2005 burgemeester in Haarlemmermeer. Hij moest toen aftreden als gevolg van de Schipholbrand. De VVD'er zegt zelf op de site van de gemeente Huizen dat een bestuurder integer moet zijn.

november 10, 2017

Theo Weterings is deze vrijdag officieel benoemd als burgemeester van Tilburg. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 28-11.

Theo Weterings is deze vrijdag officieel benoemd als burgemeester van Tilburg. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 28-11.

augustus 24, 2017

Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal achttien schendingen gemeld.......

HAARLEMMERMEER - Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal achttien schendingen gemeld. Dit blijkt uit het jaarverslag integriteit over vorig jaar. De gemeente hecht grote waarde aan integriteit. Sinds 2006 is er daarom beleid op dat gebied. Leidinggevenden en ambtenaren die over een eigen budget beschikken krijgen geregeld een training hoe zij integriteit hoog in het vaandel houden. Na een flinke daling van het aantal meldingen in 2015 was er vorig jaar weer sprake van een toename.

juli 27, 2017

Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart door de gemeente is tegenwoordig een fluitje van een cent.......

HAARLEMMERMEER - Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart door de gemeente is tegenwoordig een fluitje van een cent. Binnen enkele minuten kan deze worden uitgedraaid bij je aan de keukentafel. Hiermee wordt de doorlooptijd van de gehandicaptenparkeerkaart verkort van zes weken tot circa een uur. De medewerker van de gemeente die over de vloer komt, is uitgerust met een mobiel pinapparaat, printer, lamineerapparaat en een laptop. Hiermee kan de aanvraag direct aan de keukentafel worden afgehandeld.

mei 18, 2017

Vanaf eind deze maand kan men via een digitale kaart op internet bekijken op welke plek in de gemeente er ongelukken met letsel of dodelijke slachtoffers plaatsvinden......

HAARLEMMERMEER - Vanaf eind deze maand kan men via een digitale kaart op internet bekijken op welke plek in de gemeente er ongelukken met letsel of dodelijke slachtoffers plaatsvinden. Volgens wethouder Reneman van Verkeer is deze kaart een prima instrument om de verkeersveiligheid in de gemeente te meten. In het verleden werden ongelukken met gewonden of doden wel bijgehouden door ziekenhuizen waar de slachtoffers naar toe werden gebracht maar de registratie van verkeersongevallen liet de laatste vijf tot zes jaar ernstig te wensen over.

mei 18, 2017

De gemeente heeft van de rijksoverheid opdracht gekregen om in de tweede helft van dit jaar 84 vluchtelingen met een verblijfsstatus een woning te bieden........

HAARLEMMERMEER - De gemeente heeft van de rijksoverheid opdracht gekregen om in de tweede helft van dit jaar 84 vluchtelingen met een verblijfsstatus een woning te bieden. In de eerste helft van dit jaar zijn dat er nog 110. Het dalende aantal is het gevolg van de afname van het aantal vluchtelingen in Nederland.

mei 11, 2017

Als mensen bij een grote verbouwing of aanbouw bij hun huis een akkoord sluiten met hun buren, kan de vereiste omgevingsvergunning veel sneller een feit zijn.....

HAARLEMMERMEER - Als mensen bij een grote verbouwing of aanbouw bij hun huis een akkoord sluiten met hun buren, kan de vereiste omgevingsvergunning veel sneller een feit zijn. Een vergunning kan dan in het gunstigste geval binnen acht weken zijn geregeld. Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening presenteerde dinsdag het zogeheten burenakkoord dat in andere gemeenten al als positief is ervaren. Het gaat vooralsnog om een experiment, maar het college van B en W verwacht er veel van.

februari 16, 2017

De gemeente Haarlemmermeer heeft vorig jaar 310 statushouders gehuisvest.......

HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer heeft vorig jaar 310 statushouders gehuisvest. Dit betekent dat meer dan de helft van de door het rijk opgelegde taakstelling van 524 is gerealiseerd. Toezichthouder provincie Noord-Holland heeft Haarlemmermeer gecomplimenteerd met het bereikte resultaat. Dankzij de flinke inhaalslag wordt de gemeente niet onder zwaarder toezicht gesteld en ook het gevaar van de boeteregeling van het rijk is daardoor afgewend.

december 15, 2016

De gemeente verwacht dit jaar 110 ton zwerfvuil te moeten opruimen.......

HAARLEMMERMEER - De gemeente verwacht dit jaar 110 ton zwerfvuil te moeten opruimen, aanzienlijk meer dan vorig jaar toen nog 91 ton werd aangetroffen. De gemeente is al enkele jaren bezig met extra inzet om zwerfvuil tegen te gaan wat een daling van de hoeveelheid tot gevolg had, maar inmiddels is die dus weer aan het stijgen. Het kost de gemeente elk jaar 550.000 euro. Volgens wethouder Steffens is dat zonde geld, omdat je met dat bedrag veel leukere dingen zou kunnen doen.

december 8, 2016

Het aantal vuurwerkverbodsgebieden in Haarlemmermeer wordt dit jaar uitgebreid van drie naar vijf........

HAARLEMMERMEER - Het aantal vuurwerkverbodsgebieden in Haarlemmermeer wordt dit jaar uitgebreid van drie naar vijf. Net als voorgaande jaren geldt het verbod in Hoofddorp rondom het Spaarne Gasthuis, het park tussen de Femina Mullerstraat en de Haya van Somerensingel en het gebied rond het appartementencomplex Arnolduspark aan de Willem Pijperlaan. Nieuwe gebieden zijn kinderboerderijen Dierenvreugd in Nieuw-Vennep en Boerenzwaluw in Hoofddorp en directe omgeving.

oktober 13, 2016

Volgens wethouder Steffens van Fysieke Leefomgeving krijgt de gemeente aanzienlijk minder klachten over het maaibeleid dan vlak voor het zomerreces..........

HAARLEMMERMEER – Volgens wethouder Steffens van Fysieke Leefomgeving krijgt de gemeente aanzienlijk minder klachten over het maaibeleid dan vlak voor het zomerreces. Zij durfde niet te zeggen of de daling van het aantal klachten te maken heeft met het jaargetijde of met de maatregelen die de gemeente heeft getroffen. Afgelopen voorjaar was er een heuse storm aan klachten over het maaibeleid. Na overleg met dorps- en wijkraden werd het beleid enigszins aangepast.

oktober 6, 2016

Inwoners die financieel niet in staat zijn om zelf huishoudelijke hulp in te huren, krijgen ook volgend jaar ondersteuning van de gemeente............

HAARLEMMERMEER - Inwoners die financieel niet in staat zijn om zelf huishoudelijke hulp in te huren, krijgen ook volgend jaar ondersteuning van de gemeente. Die steun wordt wel minder. Inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp kunnen nu nog vouchers van de gemeente krijgen om gemiddeld 2,5 uur per week hulp in te huren. Dat wordt volgend jaar teruggebracht tot 1,75 uur per week. Per saldo zal dat betekenen dat mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp of meer zelf moeten betalen of minder hulp kunnen krijgen.

augustus 17, 2016

Inwoners van Haarlemmermeer kunnen in september bezoek verwachten van controleurs op de hondenbelasting.........

HAARLEMMERMEER - Inwoners van Haarlemmermeer kunnen in september bezoek verwachten van controleurs op de hondenbelasting. Hondenbezitters zijn verplicht hondenbelasting te betalen en moeten zelf aangifte doen. Het tarief voor 2017 bedraagt 78,35 euro per hond. In totaal denkt de gemeente 621.000 euro aan hondenbelasting te innen waarmee de gemeente allerlei kosten als reiniging van straten, aanschaf van hondenpoepbakken en aanleg en onderhoud van losloopgebieden kan betalen. Ook de controleurs moeten betaald worden.

juli 21, 2016

Vanaf nu kunnen zogenoemde statushouders een huurwoning delen......

HOOFDDORP - Om de achterstand in het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Haarlemmermeer enigszins in te lopen wordt het vanaf nu ook mogelijk dat zogenoemde statushouders een huurwoning delen. Dat staat in een brief van het college van B en W over de voortgang van de huisvesting. Het college hoopt in het tweede deel van dit jaar en in het eerste deel van 2017 de achterstand te kunnen inlopen. Daarbij worden allerlei plannen bedacht om een en ander waar te maken. Woningdelen is daarbij één van de ideeën.

februari 11, 2016

Er komt een lage busbrug tussen Lisserbroek en Lisse voor het HOV-net....

LISSERBROEK - Als het aan onder meer de gemeente Haarlemmermeer ligt, komt er een lage busbrug tussen Lisserbroek en Lisse voor het HOV-net.

januari 21, 2016

De gemeente gaat beter kijken welke boom het beste op welke plek kan staan.......

HOOFDDORP - De gemeente gaat beter kijken welke boom het beste op welke plek kan staan. In het verleden zijn in sommige straten in Haarlemmermeer de verkeerde bomen geplant. Het is een langetermijnaanpak om overlast van bomen te voorkomen.
Volgens CDA’er Herman Koning maakt de gemeente zich nu wel erg makkelijk af van de overlast die ’openbare’ bomen veroorzaken en bepaalt de gemeente of er sprake is van overlast en moet de burger maar aantonen dat het anders is als hij het niet eens is met het oordeel.
 

oktober 1, 2015

Deze raadsperiode hoeft vermoedelijk niet extra te worden bezuinigd.......

HOOFDDORP - Deze raadsperiode hoeft vermoedelijk niet extra te worden bezuinigd om de gemeentebegroting sluitend te krijgen. Volgens wethouder Derk Reneman van Financiën zet het economisch herstel zodanig door dat dit ook in de financiële vooruitzichten van de gemeente goed te zien is.
Zo blijkt de gemeente 1.4 miljoen euro per jaar meer uit het Gemeentefonds te krijgen. Een recent beeld tijdens een debat in de gemeenteraad dat de gemeente ook de komende jaren flink zal moeten bezuinigen is daarom een misvatting, aldus de wethouder.

maart 26, 2015

Volgens burgemeester Weterings is leerplicht vooral een instrument dat verzuim vroegtijdig aanpakt........

HAARLEMMERMEER – Volgens burgemeester Weterings is leerplicht vooral een instrument dat verzuim vroegtijdig aanpakt.
Dit zei hij naar aanleiding van de Dag van de Leerplicht op 19 maart.
Verzuim kan een signaal zijn dat er wat aan de hand is.
In Haarlemmermeer gaan de leerplichtambtenaren bij langdurig of structureel verzuim in gesprek met de ouders en de leerling en zij kunnen jeugdhulp inschakelen als dat nodig is.
Zij zijn getraind in het herkennen en aanpakken van problemen en zo schooluitval door verzuim voorkomen.

november 13, 2014

De gemeente gaat het archief volledig digitaliseren.........

HAARLEMMERMEER – De gemeente gaat het archief volledig digitaliseren. Elke brief die binnenkomt wordt ingescand en digitaal opgeslagen. Het orgineel verdwijnt in de papierversnipperaar.
Al sinds 2003 werkt de gemeente aan de digitalisering van de administratie maar door technische problemen werden papieren documenten tot nu toe niet in digitale versies omgezet.
Met het nu beschikbare systeem is dit wel mogelijk is en kan zeer doeltreffend naar documenten gezocht worden.
 

november 6, 2014

De Schipholdraaibrug over de Ringvaart tussen Nieuwe Meer en Schiphol-Oost kan al sinds februari niet meer door autoverkeer gebruikt worden.........

HAARLEMMERMEER - De Schipholdraaibrug over de Ringvaart tussen Nieuwe Meer en Schiphol-Oost kan al sinds februari niet meer door autoverkeer gebruikt worden.
Oorzaak is een verzakking bij het landhoofd aan de Haarlemmermeerse kant.
Voor fietsers en voetgangers is een lange plaat neergelegd, zodat zij nog wel van deze oversteek over de Ringvaart gebruik kunnen maken.
De stabiliteit van de brug wordt regelmatig gemeten.

oktober 23, 2014

Het is onterecht dat Haarlemmermeer de schuld voor het niet halen van haar duurzaamheidsdoelstelling bij de provincie Noord-Holland legt.........

WETERINGBRUG - Het is onterecht dat Haarlemmermeer de schuld voor het niet halen van haar duurzaamheidsdoelstelling bij de provincie Noord-Holland legt.
Dat is de mening van Eric Verpalen, voorzitter van dorpsraad Weteringbrug.
Zonnepanelen, biogasproductie bij Meerlanden en de windmolens bij Burgerveen leveren slecht 3,6 procent duurzaam opgewekte energie in plaats van de beoogde 11 procent van de totale energiebehoefte.

augustus 21, 2014

Op het Marktplein in Hoofddorp worden de voegen van het nieuw aangelegde parkeerterrein vervangen........

HOOFDDORP - Op het Marktplein in Hoofddorp worden de voegen van het nieuw aangelegde parkeerterrein vervangen.
Tot eind september kan er daarom slechts beperkt geparkeerd worden.
De aannemer doet het voegwerk op zijn kosten opnieuw omdat dat niet goed gebeurd was.
Het werk gebeurt in twee fasen zodat tot 26 september steeds zo’n 20 parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 

juli 17, 2014

Gemeente Haarlemmermeer, verzekeraar Zorg en Zekerheid en de 56 huisartsen in onze gemeente hebben afspraken gemaakt..........

HAARLEMMERMEER – Gemeente Haarlemmermeer, verzekeraar Zorg en Zekerheid en de 56 huisartsen in onze gemeente hebben afspraken gemaakt.
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en voor taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Aangezien de huisarts een centrale rol in de lokale gezondheidszorg speelt, zal de dokter ook in deze gevallen een eerste aanspreekpunt zijn.
Om een en ander in goede banen te leiden hebben de partijen met elkaar rond de tafel gezeten en zijn er afspraken gemaakt.