MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

april 18, 2018

Zondag 22 april bezoekt locoburgemeester John Nederstigt mevrouw Elisabeth Johanna Beers-van Schie om haar te feliciteren met haar 100ste verjaardag.........

Zondag 22 april bezoekt locoburgemeester John Nederstigt mevrouw Elisabeth Johanna Beers-van Schie om haar te feliciteren met haar 100ste verjaardag. Mevrouw Beers werd op 22 april 1918 geboren in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, is al 70 jaar woonachtig in Haarlemmermeer en woont nog steeds zelfstandig.De familie Beers is een van de eerste geslachten die in Haarlemmermeer een landbouwbedrijf uitoefende. Momenteel woont het zesde geslacht op de boerderij. Het bezoek vindt om drie uur plaats in zalencentrum De Poterne in Vijfhuizen.

april 18, 2018

Tijdens een bijeenkomst in de Rustende Jager is Frans van der Maden uit Nieuw-Vennep donderdag participatieproof verklaard...........

Tijdens een bijeenkomst in de Rustende Jager is Frans van der Maden uit Nieuw-Vennep donderdag participatieproof verklaard.

april 18, 2018

Donderdag 19 april reikte wethouder Ap Reinders de participatieverklaringen uit aan de deelnemers van het participatietraject...........

Donderdag 19 april reikte wethouder Ap Reinders de participatieverklaringen uit aan de deelnemers van het participatietraject. Sinds medio 2017 moeten alle vluchtelingen in Nederland een dergelijke verklaring tekenen. Deze is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor de verklaring ligt bij de gemeenten. Voor Haarlemmermeer neemt Vluchtelingenwerk Nederland dit traject voor haar rekening.

april 13, 2018

De gemeente heeft haar visie op verkeer en vervoer opnieuw geformuleerd.....

De gemeente heeft haar visie op verkeer en vervoer opnieuw geformuleerd. Het uitgangspunt van deze mobiliteitsvisie is ‘vrijheid van bewegen’. Dat betekent dat de gemeente alle vormen van vervoer zo makkelijk en veilig mogelijk wil maken voor inwoners.

april 10, 2018

Er is bezorgdheid over hoe de gemeente burgers informeert in kernen waar geen lokaal nieuwsblad wordt bezorgd met het informatiekatern ‘Informeer’.......

Er is bezorgdheid over hoe de gemeente burgers informeert in kernen waar geen lokaal nieuwsblad wordt bezorgd met het informatiekatern ‘Informeer’.

Volgens HAP-raadslid Tim van Essen valt die lokale krant her en der in Haarlemmermeer, zoals in Buitenkaag, niet op de deurmat en blijven inwoners verstoken van het gemeentelijke nieuws.

Andere raadsleden meldden ook bezorgproblemen in Rijsenhout.

april 7, 2018

11 april houdt de gemeenteraad Haarlemmermeer de jaarlijkse kinderraad. Het doel is om kinderen van groep 7 van basisscholen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek.......

Woensdag 11 april houdt de gemeenteraad Haarlemmermeer de jaarlijkse kinderraad. Het doel is om kinderen van groep 7 van basisscholen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek.

Elk jaar wordt een aantal scholen uitgenodigd om mee te doen met de kinderraad. De deelnemende scholen krijgen een lesprogramma.

Daarnaast presenteert elke school een projectvoorstel over een door hen gewenste activiteit. De kinderraad kiest het beste voorstel. De gemeente voert het gekozen voorstel uit.

maart 27, 2018

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is vanaf de samenvoeging in 2019 herkenbaar aan een kleurrijke H die voortdurend van gedaante verandert.......

HAARLEMMERMEER - De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is vanaf de samenvoeging in 2019 herkenbaar aan een kleurrijke H die voortdurend van gedaante verandert.

Dat is de keuze van vijfduizend inwoners en van de gemeentebesturen van beide gemeenten.

Burgemeesters Pieter Heiliegers en Onno Hoes van de twee fusiegemeenten hebben dit maandag 26 maart bekendgemaakt.

De gekozen huisstijl is herkenbaar en laat de diversiteit van de gemeente zien.

maart 25, 2018

Op 20 mei, Eerste Pinksterdag dit jaar, krijgt Haarlemmermeer een triatlon. Er wordt gestreden over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen......

Op 20 mei, Eerste Pinksterdag dit jaar, krijgt Haarlemmermeer een triatlon. Er wordt gestreden over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen.

Het parcours zal worden uitgezet in het Haarlemmermeerse bos, langs de Polderbaan, en de deelnemers rennen de zogenaamde Big Spotters Hill op.

Vanwege de spectaculaire locatie zal de ‘Haarlemmermeer Triathlon’ ook wel genoemd worden de “race against the planes”

maart 23, 2018

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag is stilgestaan bij de vraag of de communicatie over het referendum voldoende is geweest.....

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag is stilgestaan bij de vraag of de communicatie over het referendum voldoende is geweest.

Een aantal kiezers was verbaasd over het feit dat zij niet konden stemmen voor de gemeenteraad.

Burgemeester Hoes gaf echter aan dat de informatie aan de inwoners ruim voldoende was.

Via informeer, sociale media en posters is er voorlichting gegeven dat, in verband met de fusie, de gemeenteraadsverkiezing op 21 november 2018 zullen worden gehouden.

maart 22, 2018

Uitvaartverzorger en –verzekeraar Monuta doet jaarlijks onderzoek naar de grafkosten in Nederland.........

Uitvaartverzorger en –verzekeraar Monuta doet jaarlijks onderzoek naar de grafkosten in Nederland. Hieruit blijkt dat er grote verschillen per provincie en gemeente bestaan in gemeentelijke grafkosten voor 2018. Haarlemmermeer staat met 5804 euro op de vierde plaats in de top 10 van duurste gemeenten. De gemeente Groningen komt met 7129 euro als duurste gemeente uit de bus, de gemeente Losser is de goedkoopste met 721 euro. Grafkosten zijn slechts een deel van de totale begrafeniskosten.

maart 22, 2018

Op dinsdag 27 maart vindt in Het Cultuurgebouw een informatieavond plaats over toegankelijkheid........

HOOFDDORP - Op dinsdag 27 maart vindt in Het Cultuurgebouw een informatieavond plaats over toegankelijkheid. Organisatoren zijn Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH), Bibliotheek Haarlemmermeer, Visio en de Gemeente Haarlemmermeer. In opdracht van Haarlemmermeer heeft Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, ruim zestig openbare gebouwen getoetst. Tijdens de informatieavond maakt Ongehinderd de resultaten bekend en worden een app en een website gelanceerd over de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Haarlemmermeer.

maart 22, 2018

Op woensdagavond 28 maart is de gemeente Haarlemmermeer aanwezig in de dorpshuis de Olm in Zwanenburg om toelichting te geven op omvangrijke wegwerkzaamheden in De Weeren........

Op woensdagavond 28 maart is de gemeente Haarlemmermeer aanwezig in de dorpshuis de Olm in Zwanenburg om toelichting te geven op omvangrijke wegwerkzaamheden in De Weeren. Op dit bedrijventerrein wordt van eind mei en tot begin augustus rond de Venenweg gewerkt aan de riolering. Daarna wordt van september tot begin december de herbestrating aangepakt. Voorafgaand worden ook diverse nutswerkzaamheden verricht. De informatiemarkt, waarbij ook alle andere (verkeers-)projecten in Zwanenburg en Halfweg worden toegelicht begint om zeven uur.

maart 21, 2018

Er zijn meldingen dat bewoners van Allegondahoeve, Louisahoeve en Annahoeve geen stempas hebben ontvangen voor het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet.......

HOOFDDORP - Er zijn meldingen dat bewoners van Allegondahoeve, Louisahoeve en Annahoeve geen stempas hebben ontvangen voor het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk gevraagd of er nog meer meldingen zijn en welke actie de gemeente in dezen heeft ondernomen. De Baat wil ook weten of er een evaluatie komt van deze verkiezing.

maart 14, 2018

Op donderdag 15 maart vanaf 9.15 uur houdt de gemeente Haarlemmermeer in het raadhuis het jaarlijkse event 'De Dag van de Leerplicht'...........

HOOFDDORP - Op donderdag 15 maart vanaf 9.15 uur houdt de gemeente Haarlemmermeer in het raadhuis het jaarlijkse event 'De Dag van de Leerplicht'. Dit jaar staat die in het teken van social media. Tijdens het event spreken jongeren over social media en de gevolgen daarvan voor hun leerprestaties. Twee HBO-stagiairs bij de gemeente hebben dit onderwerp opgepakt met #7daysofflineafter7: geen social media meer na 7 uur ‘s avonds, om zo een nieuwe balans te vinden in het gebruik van de hedendaagse communicatie.

maart 12, 2018

Het maandagochtendverkeer door Haarlemmermeer richting Amsterdam is lange tijd ernstig ontregeld geweest......

Het maandagochtendverkeer door Haarlemmermeer richting Amsterdam is lange tijd ernstig ontregeld geweest.

Door een ongeval op de A44 bij Kaag-Dorp, waarbij liefst 7 auto’s betrokken waren, waren alle rijbanen komend vanuit Den Haag lange tijd volledig afgesloten.

Volgens de ANWB moesten automobilisten rekening houden met veel vertraging richting de hoofdstad.

Het advies was om in noordelijke richting te rijden via de A12 en A4. Maar door het ongeluk op de A44 liep het op de A4 ook behoorlijk vast.
 

maart 9, 2018

Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.....

RIJSENHOUT - Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.
Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en willen duidelijkheid van Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer.
Het gaat om 50.000 kubieke meter grond die volgende week van Schiphol-Oost naar het terrein bij Aalsmeerderbrug en Rijsenhout wordt gebracht. De grond is vervuild met de giftige stoffen PFOS en PFOA en wordt afgegraven vanwege de HOV-lijn die er moet komen.

maart 8, 2018

Het aantal misdrijven in Haarlemmermeer is in 2017 met 11% gedaald t.o.v. het jaar daarvoor..........

Het aantal misdrijven in Haarlemmermeer is in 2017 met 11% gedaald t.o.v. het jaar daarvoor. In totaal zijn dat 830 delicten minder. Het aantal woninginbraken (543) is echter toegenomen ondanks de vele inspanningen in de preventiesfeer. Vooral in de donkere dagen van 2017 is meer ingebroken dan het jaar ervoor. In Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp zijn de meeste inbraken gepleegd.Het aantal overvallen in Haarlemmermeer is vorig jaar met zes toegenomen tot totaal tien ten opzichte van 2016.

maart 3, 2018

Wethouder Ap Reiders schrijft aan de raad dat Haarlemmermeer de begeleiding bij schuldsanering gaat intensiveren.......

Wethouder Ap Reiders schrijft aan de raad dat Haarlemmermeer de begeleiding bij schuldsanering gaat intensiveren.

De gegevens van Ymere, de zorgverzekeraars en Bureau Krediet Registratie worden aan Haarlemmermeer doorgeven, zodat door de gemeente vroegtijdig actie ondernomen kan worden.

Maatschappelijk werk van Meerwaarde en de Plangroep, die praktische ondersteuning biedt bij schuldsanering, gaan op bezoek bij de inwoner.

Gezamenlijk wordt met de inwoner de situatie in kaart gebracht en gekeken hoe die te verbeteren is.

maart 3, 2018

Vanaf deze week kan er gestemd worden voor de Haarlemmermeerse sporters 2017. Alle sporters die een podiumplaats hebben behaald bij een NK, EK of WK krijgen een sportmedaille van de gemeente......

Vanaf deze week kan er gestemd worden voor de Haarlemmermeerse sporters 2017. Alle sporters die een podiumplaats hebben behaald bij een NK, EK of WK krijgen een sportmedaille van de gemeente.

Er worden liefst 400 medailles uitgereikt. Hieruit zijn genomineerden geselecteerd die te vinden zijn op www.haarlemmermeer.nl/sportpodium. Hier kan ook een stem worden uitgebracht.

De uitslag wordt voor 50% door een vakjury en 50% door de stemmers vastgesteld en wordt op 19 maart bekendgemaakt door sportwethouder Adam Elzakalai. Onder de stemmers wordt een sportieve prijs verloot.

maart 1, 2018

Volgens wethouder sociale zaken Ap Reinders wordt de Wet Taaleis in Haarlemmermeer voldoende nageleefd............

HAARLEMMERMEER – Volgens wethouder sociale zaken Ap Reinders wordt de Wet Taaleis in Haarlemmermeer voldoende nageleefd. Casemanagers Werk besteden extra aandacht aan de taaleis, zowel bij nieuwe als bij bestaande inwoners. Zij weten hoe ze laaggeletterdheid moeten herkennen en bij vermoeden dat iemand de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, moet de inwoner een taaltoets afleggen. In 2016 deden 42 inwoners de taaltoets, in 2017 49.

februari 28, 2018

Inwoners van Haarlemmermeer ontvangen op 2 maart de stempas die nodig is om te mogen deelnemen aan het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingendiensten......

Inwoners van Haarlemmermeer ontvangen op 2 maart de stempas die nodig is om te mogen deelnemen aan het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingendiensten.

Inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben de persoonlijke stempas op 27 februari in de bus gekregen.

Het raadgevend referendum wordt op woensdag 21 maart gehouden. Elders in het land valt de stemming samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

In de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zijn die pas in november van dit jaar vanwege de fusie.

februari 23, 2018

Brengparkjes voor glas, plastic en papier geven vaak overlast, omdat bij volle containers afval naast de volle bak wordt gezet......

Brengparkjes voor glas, plastic en papier geven vaak overlast, omdat bij volle containers afval naast de volle bak wordt gezet.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag gaven partijen aan dat wangedrag door handhavers moet worden gecorrigeerd.

Ook betere voorlichting en technische oplossingen zoals een app om Meerlanden te informeren over volle bakken zouden tot verbetering leiden.

Cameratoezicht is wettelijk geen optie, omdat er geen gevaar is voor de openbare orde zegt wethouder John Nederstigt.

februari 21, 2018

Inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om hun Groenste Idee van Haarlemmermeer in te dienen. Gedacht kan worden aan plannen om woonbuurten te vergroenen, oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken, wateroverlast of hittestress......

Inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om hun Groenste Idee van Haarlemmermeer in te dienen. Gedacht kan worden aan plannen om woonbuurten te vergroenen, oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken, wateroverlast of hittestress.

Maar ook initiatieven gericht op besparingen van energie en reductie van CO2 uitstoot passen binnen de kaders.

Op 8 april om 12 uur moeten alle ideeën binnen zijn bij NMCX Centrum voor Duurzaamheid.

februari 18, 2018

Stichting ICT4handicap gaat de website van de gemeente onderzoeken op toegankelijkheid voor mensen van een beperking. Het doel is te komen tot aanbevelingen.......

Stichting ICT4handicap gaat de website van de gemeente onderzoeken op toegankelijkheid voor mensen van een beperking. Het doel is te komen tot aanbevelingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mensen met een beperking en ouderen.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, seniorenverenigingen en de Computerwerkplaats Aalsmeer zijn bij het onderzoek betrokken.

Haarlemmermeer juicht het onderzoek toe, omdat het past in het streven naar betere bereikbaarheid voor alle inwoners.