MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
To The Weekend | 22:00 - 00:00
Share |

Content about HAP

oktober 20, 2017

De gemeenteraad van Haarlemmermeer is de aangewezen instantie om te beslissen over lokale verkeerszaken.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer is de aangewezen instantie om te beslissen over lokale verkeerszaken. Dat stelt de raadsfractie van de lokale partij HAP.
Volgens de fractie moet de raad die bevoegdheid niet uit handen geven aan de Vervoersregio Amsterdam.

juli 25, 2017

HAP-fractievoorzitter Johan Rip heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering de vraag gesteld wat het beantwoorden van vragen van raadsleden kost......

HOOFDDORP - HAP-fractievoorzitter Johan Rip heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering de vraag gesteld wat het beantwoorden van vragen van raadsleden kost.

Het beantwoorden van vragen kost B en W en ambtenaren volgens Rip veel tijd en geld.

Zijn vraag riep vooral irritaties op bij de andere raadsleden.

Forza-raadslid Michel van Dijk zegt dat het stellen van vragen aan B en W de manier van werken is waarvoor deze gemeenteraad nu eenmaal heeft gekozen.

juli 19, 2017

De lokale politieke partij HAP wil meer aandacht voor schuldenproblematiek bij jongeren in Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - De lokale politieke partij HAP wil meer aandacht voor schuldenproblematiek bij jongeren in Haarlemmermeer.

Op 20 juli houdt de gemeenteraad een sessie over armoede- en minimabeleid en de bestrijding van kinderarmoede, maar de HAP wil hierbij ook aandacht voor schulden bij jongeren.

Volgens HAP-raadslid Chris Groothand is uit onderzoek gebleken dat schulden bij jongeren steeds groter worden en daarbij onfrisse praktijken plaatsvinden, zoals het doorverkopen van vorderingen waaraan grof geld verdient wordt.

juli 10, 2017

Naar aanleiding van een motie van de HAP gaat de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat men kan met de nieuwste ICT toepassingen in de openbare ruimte.......

HOOFDDORP – Naar aanleiding van een motie van de HAP gaat de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat men kan met de nieuwste ICT toepassingen in de openbare ruimte.

Haarlemmermeer krijgt de komende jaren te maken met uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, zorg en welzijn, leefbaarheid, energie en economische vitaliteit.

De lokale politieke partij HAP wil de gemeente hierbij laten experimenteren met het ICT-programma de slimme stad, oftewel “smart city”.

juni 27, 2017

De lokale politieke partij HAP houdt op dinsdag 4 juli een fractiespreekuur in Hoofddorp.....

HOOFDDORP – De lokale politieke partij HAP houdt op dinsdag 4 juli een fractiespreekuur in Hoofddorp.

Raadsleden Abdul Salhi en Chris Groothand zijn van 19.00 tot 20.00 uur in het P-Punt in Graan voor Visch aanwezig om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.

Iedereen is welkom om hun zorgen en ideeën met de aanwezige fractieleden van de HAP te delen of met hen te komen kennismaken onder het genot van een kopje koffie.
 

juni 20, 2017

HAP-gemeenteraadslid Sophie van de Meeberg maakt zich zorgen over de verkoop van drukpatronen aan minderjarigen......

HOOFDDORP - HAP-gemeenteraadslid Sophie van de Meeberg maakt zich zorgen over de verkoop van drukpatronen aan minderjarigen.

Deze drukpatronen voor onder meer slagruimspuiten, bevatten lachgas die jongeren inademen om in een roes te geraken.

Het raadslid wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten of men iets kan ondernemen tegen de verkoop van deze drukpatronen aan minderjarigen.

juni 14, 2017

HAP-fractievoorzitter Johan Rip zegt het geklaag over een gebrek aan inspraak uit Badhoevedorp zat te zijn.....

HOOFDDORP - HAP-fractievoorzitter Johan Rip zegt het geklaag over een gebrek aan inspraak uit Badhoevedorp zat te zijn.

Hoewel zijn partij een groot voorstander van participatie is, draven sommige burgers in Badhoevedorp een beetje door, door gemeenteraadsleden met kritische post te overladen.

Na 26 participatiesessies van de gemeente kan men volgens Rip in Badhoevedorp niet zeggen dat zij niet gehoord worden.

juni 12, 2017

Henny Beijer heeft per 1 juni van dit jaar zijn taken als voorzitter van de lokale politieke partij HAP neergelegd.....

HOOFDDORP – Henny Beijer heeft per 1 juni van dit jaar zijn taken als voorzitter van de lokale politieke partij HAP neergelegd.

De heer Beijer is onlangs redacteur en beheerder van de website haarlemmermeer.nieuws.nl geworden en vindt dat zijn geloofwaardigheid als journalist in het geding komt als hij voorzitter van de HAP blijft.

Het partijbestuur van de HAP betreurt maar respecteert dit besluit van de heer Beijer en spreekt hun waardering uit voor hetgeen de vertrekkend voorzitter voor de partij heeft gedaan.

maart 25, 2017

Haarlemmermeerders die geen eigen oplaadpaal voor hun elektrische auto hebben en geen laadpaal in de buurt hebben, moeten hun auto elders opladen.....

HOOFDDORP - Haarlemmermeerders die geen eigen oplaadpaal voor hun elektrische auto hebben en geen laadpaal in de buurt hebben, moeten hun auto elders opladen.

Dat antwoordt B en W op vragen hierover van de lokale politieke partij HAP.

De HAP had onlangs een heel uitgesproken geval aan het college voorgelegd om daarmee het oplaadpaalbeleid van de gemeente Haarlemmermeer te toetsten.

Volgens B en W kan de gemeente niet overal oplaadpalen neerzetten, maar kan men wel een verzoek tot plaatsing indienen als er geen oplaadpunt in de omgeving is.

maart 17, 2017

Lokale politieke partij HAP pleit voor de introductie van het zogenaamde 'Zwitsers parkeersysteem' om de groeiende parkeeroverlast in buurten rond het centrum van Hoofddorp in te perken.....

HOOFDDORP - Lokale politieke partij HAP pleit voor de introductie van het zogenaamde 'Zwitsers parkeersysteem' om de groeiende parkeeroverlast in buurten rond het centrum van Hoofddorp in te perken.
Het gaat hier om de huidige parkeerproblematiek in onder meer Het Oude Buurtje, de Jansoniushof en de wijk rond Parklaan en Draverslaan.

februari 7, 2017

Abdul Salhi zal Brigitte van der Erve opvolgen als gemeenteraadslid voor de HAP........

HOOFDDORP - Abdul Salhi zal Brigitte van der Erve opvolgen als gemeenteraadslid voor de HAP.

De 46-jarige Salhi woont met zijn gezin in Hoofddorp en werkt als inspecteur bij de politie in Amsterdam.

Verder is Abdul Salhi in de raadsperiode 2006 tot 2010 fractie-assistent voor de HAP geweest.
De afgelopen jaren maakt hij deel uit van het bestuur van HAP, welke functie hij als raadslid straks moet neerleggen.

Naar verwachting zal het nieuwe gemeenteraadslid bij de raadsvergadering van aanstaande donderdag geïnstalleerd worden.
 

februari 2, 2017

De fractie van de HAP heeft het college schriftelijke gevraagd of de gemeente afdoende maatregelen heeft genomen om het lekken van data te voorkomen.....

HAARLEMMERMEER - De fractie van de HAP heeft het college schriftelijke gevraagd of de gemeente afdoende maatregelen heeft genomen om het lekken van data te voorkomen en of bij eventueel lekken dit op de juiste wijze wordt gemeld. Directe aanleiding hiervoor is berichtgeving vorige week van het programma Reporter Radio dat ongeveer de helft van alle onderzochte gemeenten datalekken niet meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds begin vorig jaar zijn alle gemeenten verplicht datalekken te melden. Als dat niet op tijd gebeurt, kunnen er fikse boetes worden opgelegd.

december 31, 2016

Dinsdag 10 januari zal de lokale politieke partij HAP in Hoofddorp haar Nieuwjaarsborrel houden.....

HOOFDDORP – Dinsdag 10 januari zal de lokale politieke partij HAP in Hoofddorp haar Nieuwjaarsborrel houden.

Fractieleden, wethouders en bestuur zijn dan aanwezig om met de bezoekers het glas te heffen op een voorspoedig 2017 en daarbij van gedachten te wisselen of vragen te beantwoorden.

Deze Nieuwjaarsborrel zal tussen 19.00 en 20.30 uur worden gehouden in De Nieuwe Silo in Graan voor Visch.

december 6, 2016

Lokale partij HAP houdt maandag 12 december een spreekuur over het Zonnepanelenpark in Zwanenburg.....

ZWANENBURG – Lokale partij HAP houdt maandag 12 december een spreekuur over het Zonnepanelenpark in Zwanenburg.

De partij krijgt veel berichten van inwoners met vragen en zorgen over plannen voor het park.

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen in De Olm in gesprek gaan met verschillende fractieleden.

De raadsleden zullen vragen beantwoorden en staan open voor ideeën voor het zonnepanelenpark. 

november 30, 2016

HAP-raadslid Tim van Essen wil middels schriftelijk vragen aan het college van B en W weten of online ondersteuning straks ook buiten de reguliere kantooruren mogelijk is.....

HOOFDDORP - HAP-raadslid Tim van Essen wil middels schriftelijk vragen aan het college van B en W weten of online ondersteuning straks ook buiten de reguliere kantooruren mogelijk is.

Want steeds meer inwoners en ondernemers regelen hun zaken met de gemeente via sociale media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Van Essen stelt dat de digitalisering niet stil staat en er tegenwoordig ook sprake is van ruimere openingstijden van webcare-afdelingen bij bedrijven.

Bron: hcnieuws.nl
 

november 30, 2016

De lokale Haarlemmermeerse partij HAP houdt woensdag 14 december een conferentie over het nut van lokale politiek......

HOOFDDORP - De lokale Haarlemmermeerse partij HAP houdt woensdag 14 december een conferentie over het nut van lokale politiek.

Deze conferentie zal plaatsvinden in het Stoomgemaal Halfweg.

Centraal staat hierbij de vraag wat een lokale politieke partij kan doen om de samenleving meer bij de lokale politiek of het lokaal bestuur te betrekken.

Verder zal bestuurskundige Julien van Ostaaije samen met de burgemeesters Theo Weterings van Haarlemmermeer en Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de aanwezigen toespreken.

november 23, 2016

De politieke partij HAP heeft college van B en W schriftelijke vragen gesteld over restauratieplannen rondom het Fort in Hoofddorp......

HOOFDDORP – De politieke partij HAP heeft college van B en W schriftelijke vragen gesteld over restauratieplannen rondom het Fort in Hoofddorp.

De HAP-fractie is namelijk benieuwd naar de stand van zaken omdat tot op heden niets gebeurd is.

De Stichting Fort van Hoofddorp had zich in 2011 al gemeld bij de gemeente met een plan om het Fort te restaureren en daarbij bruikbaar te maken voor horeca, cultuur en educatie.

november 8, 2016

De fractie van de lokale partij HAP heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de verkeerssituatie in Hoofddorp-Centrum.....

HOOFDDORP – De fractie van de lokale partij HAP heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de verkeerssituatie in Hoofddorp-Centrum.

Volgens HAP zouden er in de afgelopen maanden meerdere klachten zijn over verkeersoverlast in Parklaan/Draverslaan.

Bewoners van dezelfde straat melden dat ze ook overlast hebben van de verbouwing van de parkeergarage ABN-AMRO.

HAP zal verder vragen stellen over de proef van tweerichtingsverkeer op de Kruisweg en de parkeervakken die gemaakt zijn voor eenrichtingsverkeer.

oktober 27, 2016

Politieke partij HAP wil dat Haarlemmermeer in navolging op Den Haag en Amsterdam een zogenaamd ‘perspectieffonds’ opricht.......

HAARLEMMERMEER – Politieke partij HAP wil dat Haarlemmermeer in navolging op Den Haag en Amsterdam een zogenaamd ‘perspectieffonds’ opricht. Jongeren met problematische schulden wordt hiermee een alternatief aflossingstraject geboden. Het concept voorziet in kwijtschelding van een deel van de schuld aan het einde van het traject, als de jongere financieel zelfredzaam is. Dat is het geval als hij actief werkt aan een nieuw toekomstperspectief door het volgen of afmaken van een opleiding, het vinden van werk of het verrichten van vrijwilligerswerk.

oktober 25, 2016

De Haarlemmermeerse politieke partij HAP gaat op 8 november in gesprek met inwoners van Haarlemmerliede & Spaarnwoude over de fusie tussen de gemeentes Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.....

HAARLEMMERMEER – De Haarlemmermeerse politieke partij HAP gaat op 8 november in gesprek met inwoners van Haarlemmerliede & Spaarnwoude over de fusie tussen de gemeentes Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

De gemeenteraden van beide gemeentes hebben op 6 oktober afspraken gemaakt over het proces van de fusie.

De lokale partij wil in dorpshuis De Stoep in Haarlemmerliede graag kennismaken en in gesprek gaan met inwoners en ondernemers van Haarlemmerliede.

Ook zal de toekomst van de gemeentes worden besproken door de politieke partij.

september 17, 2016

HAP-raadslid Tim van Essen maakt zich zorgen over de huidige taximisstanden op Schiphol........

HAP-raadslid Tim van Essen maakt zich zorgen over de huidige taximisstanden op Schiphol.

Gemeenteraadslid Van Essen zegt dat hij meerdere dagen op Schiphol is geweest om eventuele misstanden te onderzoeken.

Volgens het raadslid heeft hij ronselaars gezien die van alles doen om mensen in een taxi te krijgen en daarbij misbruik maken van hesjes en pasjes.

“Er zijn op Schiphol weliswaar beveiligers en officieel heet het dat de overlast is teruggedrongen, maar in de praktijk lijkt er weinig verandert’’, aldus Van Essen.

september 7, 2016

De lokale politieke partij HAP wil dat B en W de mogelijkheden van een fonds onderzoekt, waaruit het verduurzamen van huurhuizen door corporaties kan worden voorgefinancierd.....

HAARLEMMERMEER – De lokale politieke partij HAP wil dat B en W de mogelijkheden van een fonds onderzoekt, waaruit het verduurzamen van huurhuizen door corporaties kan worden voorgefinancierd.

Een motie met deze strekking wordt donderdag in de gemeenteraad ingebracht.

Volgens HAP-raadslid Sophie van Meeberg heeft Haarlemmermeer grote ambities op het gebied van duurzaamheid en wil men de beste gemeente zijn om te wonen, werken, leren en leven.

juli 6, 2016

Als het aan de HAP ligt komt er in Haarlemmermeer een dependance voor HBO of universiteit........

HOOFDDORP - Als het aan de HAP ligt komt er in Haarlemmermeer een dependance voor HBO of universiteit.

Hierbij wordt gedacht aan een campus voor studies op het gebied van ICT, duurzaamheid, logistiek, of een cluster hiervan.

Een amendement van de HAP met deze strekking kon bij Algemene Beschouwingen van afgelopen donderdag rekenen op grote steun in de gemeenteraad.

De raad heeft het college via dit amendement nu opgeroepen om in het eerste kwartaal 2017 met een Startnotitie te komen, waarbij de mogelijkheden van het voorstel onderzocht worden.

april 26, 2016

De lokale partij HAP vindt dat de verkeersproblemen in het westen van Haarlemmermeer regionaal moeten worden aangepakt.....

HOOFDDORP - De lokale partij HAP vindt dat de verkeersproblemen in het westen van Haarlemmermeer regionaal moeten worden aangepakt.

Dit lijkt inmiddels ook doorgedrongen te zijn bij alle andere partijen die de plannen voor de Duinpolderweg betrokken zijn.

De Duinpolderweg stond de afgelopen tijd nadrukkelijk op de politieke agenda in de regio en HAP-fractieassistent Henk van Steenis heeft bij alle gelegenheden aandacht gevraagd voor de visie van zijn partij.