MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Maak kennis Maandag | 19:00 - 21:00
Share |

Content about HAP

juli 21, 2018

Lokale politieke partij HAP heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november gepresenteerd............

Lokale politieke partij HAP heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november gepresenteerd. Volgens verenigingsvoorzitter Paul Croese en lijsttrekker Marjolein Steffens is het een zeer divers team waarin ruime ervaring en jong talent hand in hand gaan. Op de lijst staan onder anderen ervaren rotten zoals Ron Heimerikx en Johan Rip, de jongste kandidaten zijn Jennifer van Os uit Hoofddorp en Maarten van der Marel uit Nieuw-Vennep. Lijstduwer is Hoofddorper en huidig HAP-wethouder Ap Reinders. De volledige lijst is te zien op www.hap-haarlemmermeer.nl.

juli 3, 2018

Naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant over de opsporingsmethoden van gemeenten bij het vermoeden van bijstandsfraude,.....

HOOFDDORP - Naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant over de opsporingsmethoden van gemeenten bij het vermoeden van bijstandsfraude, heeft politieke partij HAP vragen gesteld aan het gemeentebestuur.
De artikelen schetsen een beeld van opsporingsonderzoeken die worden gekenmerkt door verdraaide bewijzen, dubieuze tipgevers, stalkende rechercheurs en agressieve verhoren.
De partij heeft aanwijzingen dat bij de in het artikel genoemde voorbeelden de betrokken gemeenten in hun opsporingsmethoden mogelijk zijn doorgeslagen ten nadele van de mensen die het betreft.

mei 22, 2018

De lokale partij HAP maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal dak- of thuislozen.....

HOOFDDORP - De lokale partij HAP maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal dak- of thuislozen.

Volgens HAP-raadslid Sophie van de Meeberg wordt de politiek steeds vaker benaderd door mensen die vastlopen bij de gemeente als zij dakloos dreigen te raken.

Ook signaleren MeerWaarde en advocaten een enorme toename van dak- en thuislozen en kan het zogeheten MeerTeam niet iedereen helpen.

mei 16, 2018

Een extern bureau doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar de verkeersveiligheid van de rotonde op de Kruisweg nabij hotel-restaurant De Beurs.....

HOOFDDORP - Een extern bureau doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar de verkeersveiligheid van de rotonde op de Kruisweg nabij hotel-restaurant De Beurs. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op vragen van de fractie van de HAP.
De resultaten van het onderzoek worden in juni verwacht.

april 25, 2018

Lokale politieke partij HAP houdt op woensdag 2 mei aanstaande haar maandelijkse fractiespreekuur op locatie.....

 VIJFHUIZEN - Lokale politieke partij HAP houdt op woensdag 2 mei aanstaande haar maandelijkse fractiespreekuur op locatie. Deze keer rijden raadsleden Abdul Salhi en Sophie van de Meeberg met de mobiele fractiekamer naar Vijfhuizen.

Van 7 tot 9 uur ’s avonds staan zij bij dorpshuis d’Oude Waterwolf in Vijfhuizen om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.
Ook mensen die gewoon eens willen kennismaken met HAP en van gedachten willen wisselen onder het genot van een kopje koffie zijn van harte welkom.

maart 15, 2018

Politieke partij HAP heeft het college van B & W vragen gesteld over de slechte bereikbaarheid van het servicecentrum in Halfweg...........

Politieke partij HAP heeft het college van B & W vragen gesteld over de slechte bereikbaarheid van het servicecentrum in Halfweg. Het servicecentrum in Badhoevedorp is sinds 15 december gesloten, inwoners kunnen nu voor burgerzaken o.a. in Halfweg terecht. Gezien het feit dat Halfweg vanuit Badhoevedorp niet bereikbaar is met regulier openbaar vervoer, zullen de meeste Badhoevedorpers met de auto komen.

maart 8, 2018

De raadsfractie van de HAP vindt dat inwoners moeten worden gestimuleerd zo min mogelijk restafval aan te bieden........

De raadsfractie van de HAP vindt dat inwoners moeten worden gestimuleerd zo min mogelijk restafval aan te bieden zodat zij een kleinere restafvalcontainer nodig hebben. Daarom vindt de HAP dat het omruilen van een grote restafvalcontainer naar een kleiner formaat zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn. In vragen aan het college van B & W stelt de HAP dat het betalen van €19.50 hiervoor voor inwoners niet echt een goede stimulans is om hun stroom restafval te verminderen. De HAP pleit ervoor dat dit gratis wordt maar dat de aanschaf van een grotere container wel geld blijft kosten.

maart 1, 2018

Lokale politieke partij HAP houdt dinsdagavond  6 maart haar maandelijkse fractiespreekuur op locatie.......

ZWAANSHOEK - Lokale politieke partij HAP houdt dinsdagavond  6 maart haar maandelijkse fractiespreekuur op locatie. Deze keer rijden raadsleden Abdul Salhi en Henk van Steenis met de mobiele fractiekamer naar Zwaanshoek. Van zeven tot acht uur  staan zij bij dorpshuis de Oase aan de Bennebroekerweg op de parkeerplaats om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan. Ook mensen die gewoon eens willen kennismaken met HAP en van gedachten willen wisselen onder het genot van een kopje koffie zijn van harte welkom.

februari 14, 2018

De fractie van de Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) heeft het college van B en W enige schriftelijke vragen gesteld betreffende de bushaltes en het aanvullend Openbaar Vervoer in Badhoevedorp...........

HOOFDDORP – De fractie van de Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) heeft het college van B en W enige schriftelijke vragen gesteld betreffende de bushaltes en het aanvullend Openbaar Vervoer in Badhoevedorp. Aanleiding is een persbericht dat de gemeente Amstelveen in samenspraak met Vervoerregio Amsterdam (VRA) op korte termijn verschillende verbeterpunten gaat doorvoeren met betrekking tot de aanhoudende klachten omtrent de nieuwe concessie van Connexxion. De HAP vraagt zich o.a.

januari 3, 2018

Binnen de fractie van de HAP zal Henk van Steenis met ingang van 11 januari tijdelijk de functie van gemeenteraadslid overnemen van Chris Groothand......

HOOFDDORP - Binnen de fractie van de HAP zal Henk van Steenis met ingang van 11 januari tijdelijk de functie van gemeenteraadslid overnemen van Chris Groothand. Om gezondheidsredenen treedt Groothand tijdelijk terug. Door deze overname blijft de politieke fractie van HAP gedurende deze periode op volle sterkte. Volgens fractievoorzitter Johan Rip kan de politieke ervaring van Van Steenis, die deze raadsperiode al actief is als fractie-assistent, direct worden ingezet ten behoeve van de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer.

oktober 20, 2017

De gemeenteraad van Haarlemmermeer is de aangewezen instantie om te beslissen over lokale verkeerszaken.....

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer is de aangewezen instantie om te beslissen over lokale verkeerszaken. Dat stelt de raadsfractie van de lokale partij HAP.
Volgens de fractie moet de raad die bevoegdheid niet uit handen geven aan de Vervoersregio Amsterdam.

juli 25, 2017

HAP-fractievoorzitter Johan Rip heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering de vraag gesteld wat het beantwoorden van vragen van raadsleden kost......

HOOFDDORP - HAP-fractievoorzitter Johan Rip heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering de vraag gesteld wat het beantwoorden van vragen van raadsleden kost.

Het beantwoorden van vragen kost B en W en ambtenaren volgens Rip veel tijd en geld.

Zijn vraag riep vooral irritaties op bij de andere raadsleden.

Forza-raadslid Michel van Dijk zegt dat het stellen van vragen aan B en W de manier van werken is waarvoor deze gemeenteraad nu eenmaal heeft gekozen.

juli 19, 2017

De lokale politieke partij HAP wil meer aandacht voor schuldenproblematiek bij jongeren in Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - De lokale politieke partij HAP wil meer aandacht voor schuldenproblematiek bij jongeren in Haarlemmermeer.

Op 20 juli houdt de gemeenteraad een sessie over armoede- en minimabeleid en de bestrijding van kinderarmoede, maar de HAP wil hierbij ook aandacht voor schulden bij jongeren.

Volgens HAP-raadslid Chris Groothand is uit onderzoek gebleken dat schulden bij jongeren steeds groter worden en daarbij onfrisse praktijken plaatsvinden, zoals het doorverkopen van vorderingen waaraan grof geld verdient wordt.

juli 10, 2017

Naar aanleiding van een motie van de HAP gaat de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat men kan met de nieuwste ICT toepassingen in de openbare ruimte.......

HOOFDDORP – Naar aanleiding van een motie van de HAP gaat de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat men kan met de nieuwste ICT toepassingen in de openbare ruimte.

Haarlemmermeer krijgt de komende jaren te maken met uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, zorg en welzijn, leefbaarheid, energie en economische vitaliteit.

De lokale politieke partij HAP wil de gemeente hierbij laten experimenteren met het ICT-programma de slimme stad, oftewel “smart city”.

juni 27, 2017

De lokale politieke partij HAP houdt op dinsdag 4 juli een fractiespreekuur in Hoofddorp.....

HOOFDDORP – De lokale politieke partij HAP houdt op dinsdag 4 juli een fractiespreekuur in Hoofddorp.

Raadsleden Abdul Salhi en Chris Groothand zijn van 19.00 tot 20.00 uur in het P-Punt in Graan voor Visch aanwezig om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.

Iedereen is welkom om hun zorgen en ideeën met de aanwezige fractieleden van de HAP te delen of met hen te komen kennismaken onder het genot van een kopje koffie.
 

juni 20, 2017

HAP-gemeenteraadslid Sophie van de Meeberg maakt zich zorgen over de verkoop van drukpatronen aan minderjarigen......

HOOFDDORP - HAP-gemeenteraadslid Sophie van de Meeberg maakt zich zorgen over de verkoop van drukpatronen aan minderjarigen.

Deze drukpatronen voor onder meer slagruimspuiten, bevatten lachgas die jongeren inademen om in een roes te geraken.

Het raadslid wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten of men iets kan ondernemen tegen de verkoop van deze drukpatronen aan minderjarigen.

juni 14, 2017

HAP-fractievoorzitter Johan Rip zegt het geklaag over een gebrek aan inspraak uit Badhoevedorp zat te zijn.....

HOOFDDORP - HAP-fractievoorzitter Johan Rip zegt het geklaag over een gebrek aan inspraak uit Badhoevedorp zat te zijn.

Hoewel zijn partij een groot voorstander van participatie is, draven sommige burgers in Badhoevedorp een beetje door, door gemeenteraadsleden met kritische post te overladen.

Na 26 participatiesessies van de gemeente kan men volgens Rip in Badhoevedorp niet zeggen dat zij niet gehoord worden.

juni 12, 2017

Henny Beijer heeft per 1 juni van dit jaar zijn taken als voorzitter van de lokale politieke partij HAP neergelegd.....

HOOFDDORP – Henny Beijer heeft per 1 juni van dit jaar zijn taken als voorzitter van de lokale politieke partij HAP neergelegd.

De heer Beijer is onlangs redacteur en beheerder van de website haarlemmermeer.nieuws.nl geworden en vindt dat zijn geloofwaardigheid als journalist in het geding komt als hij voorzitter van de HAP blijft.

Het partijbestuur van de HAP betreurt maar respecteert dit besluit van de heer Beijer en spreekt hun waardering uit voor hetgeen de vertrekkend voorzitter voor de partij heeft gedaan.

maart 25, 2017

Haarlemmermeerders die geen eigen oplaadpaal voor hun elektrische auto hebben en geen laadpaal in de buurt hebben, moeten hun auto elders opladen.....

HOOFDDORP - Haarlemmermeerders die geen eigen oplaadpaal voor hun elektrische auto hebben en geen laadpaal in de buurt hebben, moeten hun auto elders opladen.

Dat antwoordt B en W op vragen hierover van de lokale politieke partij HAP.

De HAP had onlangs een heel uitgesproken geval aan het college voorgelegd om daarmee het oplaadpaalbeleid van de gemeente Haarlemmermeer te toetsten.

Volgens B en W kan de gemeente niet overal oplaadpalen neerzetten, maar kan men wel een verzoek tot plaatsing indienen als er geen oplaadpunt in de omgeving is.

maart 17, 2017

Lokale politieke partij HAP pleit voor de introductie van het zogenaamde 'Zwitsers parkeersysteem' om de groeiende parkeeroverlast in buurten rond het centrum van Hoofddorp in te perken.....

HOOFDDORP - Lokale politieke partij HAP pleit voor de introductie van het zogenaamde 'Zwitsers parkeersysteem' om de groeiende parkeeroverlast in buurten rond het centrum van Hoofddorp in te perken.
Het gaat hier om de huidige parkeerproblematiek in onder meer Het Oude Buurtje, de Jansoniushof en de wijk rond Parklaan en Draverslaan.

februari 7, 2017

Abdul Salhi zal Brigitte van der Erve opvolgen als gemeenteraadslid voor de HAP........

HOOFDDORP - Abdul Salhi zal Brigitte van der Erve opvolgen als gemeenteraadslid voor de HAP.

De 46-jarige Salhi woont met zijn gezin in Hoofddorp en werkt als inspecteur bij de politie in Amsterdam.

Verder is Abdul Salhi in de raadsperiode 2006 tot 2010 fractie-assistent voor de HAP geweest.
De afgelopen jaren maakt hij deel uit van het bestuur van HAP, welke functie hij als raadslid straks moet neerleggen.

Naar verwachting zal het nieuwe gemeenteraadslid bij de raadsvergadering van aanstaande donderdag geïnstalleerd worden.
 

februari 2, 2017

De fractie van de HAP heeft het college schriftelijke gevraagd of de gemeente afdoende maatregelen heeft genomen om het lekken van data te voorkomen.....

HAARLEMMERMEER - De fractie van de HAP heeft het college schriftelijke gevraagd of de gemeente afdoende maatregelen heeft genomen om het lekken van data te voorkomen en of bij eventueel lekken dit op de juiste wijze wordt gemeld. Directe aanleiding hiervoor is berichtgeving vorige week van het programma Reporter Radio dat ongeveer de helft van alle onderzochte gemeenten datalekken niet meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds begin vorig jaar zijn alle gemeenten verplicht datalekken te melden. Als dat niet op tijd gebeurt, kunnen er fikse boetes worden opgelegd.

december 31, 2016

Dinsdag 10 januari zal de lokale politieke partij HAP in Hoofddorp haar Nieuwjaarsborrel houden.....

HOOFDDORP – Dinsdag 10 januari zal de lokale politieke partij HAP in Hoofddorp haar Nieuwjaarsborrel houden.

Fractieleden, wethouders en bestuur zijn dan aanwezig om met de bezoekers het glas te heffen op een voorspoedig 2017 en daarbij van gedachten te wisselen of vragen te beantwoorden.

Deze Nieuwjaarsborrel zal tussen 19.00 en 20.30 uur worden gehouden in De Nieuwe Silo in Graan voor Visch.

december 6, 2016

Lokale partij HAP houdt maandag 12 december een spreekuur over het Zonnepanelenpark in Zwanenburg.....

ZWANENBURG – Lokale partij HAP houdt maandag 12 december een spreekuur over het Zonnepanelenpark in Zwanenburg.

De partij krijgt veel berichten van inwoners met vragen en zorgen over plannen voor het park.

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen in De Olm in gesprek gaan met verschillende fractieleden.

De raadsleden zullen vragen beantwoorden en staan open voor ideeën voor het zonnepanelenpark.