MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in het Weekend | 20:00 - 22:00
Share |

Content about Haarlemmermeer

januari 18, 2018

D66 Haarlemmermeer organiseert dit jaar voor de eerste maal de verkiezing 'Haarlemmermeerse conciërge van het jaar'.............

HAARLEMMERMEER - D66 Haarlemmermeer organiseert dit jaar voor de eerste maal de verkiezing ' Haarlemmermeerse conciërge van het jaar'. Het initiatief is bedoeld om het onderwijs ondersteunend personeel in het zonnetje te zetten. Alle ruim zestig scholen in Haarlemmermeer hebben een uitnodiging ontvangen om hun conciërge te nomineren zodat er gestemd kan worden door leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbesturen.

januari 11, 2018

De gemeente Haarlemmermeer krijgt dit jaar ruim 170.000 euro van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.....

DEN HAAG/HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer krijgt dit jaar ruim 170.000 euro van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Volgens een in het Haarlems Dagblad geciteerde woordvoerder van de gemeente wordt het geld gebruikt voor trainingen om de bewustwording van jihadisme en radicalisering te vergroten en om daarop effectief te kunnen handelen.
Verder wordt een deel van het budget gebruikt voor het opbouwen van netwerken en het vergroten van de kennis bij functionarissen.

januari 10, 2018

Henny Beijer heeft zijn journalistieke werk als beheerder van haarlemmermeernieuws.nl beëindigd.........

HAARLEMMERMEER - Henny Beijer heeft zijn journalistieke werk als beheerder van haarlemmermeernieuws.nl beëindigd. Hij heeft ruim 9 maanden de redactie gevoerd. Beijer is gestopt omdat hij de arbeidsintensieve werkzaamheden niet meer kan combineren met zijn inzet als zzp’er op andere projecten en opdrachten. Hij vond het leuk om met zijn neus zo dicht op het lokale nieuws te zitten maar het bracht, niet in het minst in financieel opzicht, ook de nodige teleurstellingen met zich mee.

januari 3, 2018

Met als eerste op 6 januari in De Meerkoet in Lisserbroek is er elke week weer ergens een Repair Café............

HAARLEMMERMEER – Met als eerste op 6 januari in De Meerkoet in Lisserbroek is er elke week weer ergens een Repair Café. Daarna op dinsdag 9 januari in Zwanenburg-Halfweg bij De Hoek in De Olm en op woensdag 17 januari in Hoofddorp in De Ark. En vanaf februari gaat er, als alles naar wens verloopt, ook in Vijfhuizen een Repair Café draaien.Repair Cafés willen helpen het weggooien te verminderen en zo ook een steuntje te geven aan een ieders portemonnee.

december 29, 2017

De officiële verkoop van vuurwerk is begonnen. Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 29 en 30 december.....

HAARLEMMERMEER - De officiële verkoop van vuurwerk is begonnen. Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 29 en 30 december. Omdat Oudjaarsdag op een zondag valt, mag er op deze dag geen vuurwerk worden verkocht.

Afsteken van vuurwerk mag uitsluitend op oudejaarsavond en –nacht tussen 6 uur ’s avonds en 2 uur ‘s nachts.

Gemeenten kunnen binnen aangewezen zones het afsteken van vuurwerk verbieden, zoals in de buurt van een ziekenhuis, dierenasiel of kinderboerderij.

december 21, 2017

Onderzoek van GGD Kennemerland toont aan dat overlast door vliegverkeer voor de inwoners van Haarlemmermeer de afgelopen vier jaar niet is toegenomen.........

Onderzoek van GGD Kennemerland toont aan dat overlast door vliegverkeer voor de inwoners van Haarlemmermeer de afgelopen vier jaar niet is toegenomen. De beleving van ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de GGD-regio Kennemerland zijn gedaald sinds 2008 en van 2012 tot 2016 gelijk gebleven. In het rapport wordt geografisch inzichtelijk gemaakt, waar de mensen wonen die hinder ervaren van het vliegverkeer, slaapverstoring hebben of bezorgd zijn over de gezondheid vanwege vliegverkeer. Burgemeester en wethouders hebben het rapport naar de gemeenteraad gezonden.

december 20, 2017

De fractie van Forza! heeft geen goed woord over voor het participatiebeleid van HAP-wethouder Steffens........

HOOFDDORP - De fractie van Forza! heeft geen goed woord over voor het participatiebeleid van HAP-wethouder Steffens. Volgens Michel van Dijk van Forza! worden bij de participatie mensen juist tegen elkaar opgezet in plaats van dat participatie inwoners verbindt. Hij vindt het vreemd dat de gemeente haar eigen beleid onderzoekt en dat het onderzoek onvolledig en weinig kritisch is. Forza! bereiken alleen maar klachten van inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen. Donderdag wordt in de gemeenteraad het participatieonderzoek besproken.

december 8, 2017

De onroerendezaakbelasting (ozb) en de toeristenbelasting leveren de gemeente Haarlemmermeer in 2017 veel meer op dan verwacht.....

HAARLEMMERMEER - De onroerendezaakbelasting (ozb), en de toeristenbelasting leveren de gemeente Haarlemmermeer in 2017 veel meer op dan verwacht.
De ozb zit 1,4 miljoen euro in de plus en de toeristenbelasting 1,1 miljoen.

De ozb-opbrengst stijgt door nieuwbouw en een hogere WOZ-waarde van bedrijfsgebouwen.
De toeristenbelasting levert meer op door de bouw van hotels en meer overnachtingen.
Dat laatste kan een teken zijn dat het goed gaat met de economie, want voorgaande jaren bleef de opbrengst van de toeristenbelasting achter bij de verwachtingen.

december 7, 2017

De gemeente gaat de komende jaren, in goed overleg met de verschillende schoolbesturen, zo'n 122 miljoen investeren in het renoveren van bestaande, en het bouwen van nieuwe schoolgebouwen.........

HAARLEMMERMEER - De gemeente gaat de komende jaren, in goed overleg met de verschillende schoolbesturen, zo'n 122 miljoen investeren in het renoveren van bestaande, en het bouwen van nieuwe schoolgebouwen. In het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2.0, kortweg IHP, wordt voor de komende jaren onder meer aangegeven of een schoolgebouw gerenoveerd moet worden of dat het beter is om in een specifieke kern of wijk te kiezen voor nieuwbouw.

december 7, 2017

De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang....

HAARLEMMERMEER - De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang. Tot 22 december kan iedereen nog reageren op het voorstel voor de wet die de fusie officieel mogelijk maakt. Dit kan door middel van een bericht aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, per e-mail naar cie.biza@tweedekamer.nl of per brief aan Postbus 20018

november 29, 2017

Waarnemend burgemeester Onno Hoes heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste werkdag in Haarlemmermeer............

HAARLEMMERMEER - Waarnemend burgemeester Onno Hoes heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste werkdag in Haarlemmermeer. Dinsdag maakte hij zijn eerste collegevergadering mee. Volgens Hoes moet je als burgemeester een goede band hebben met je wethouders, hij denkt dat het een goede ploeg is, maar dat afgewacht moet worden of het klikt. Onno Hoes heeft ook ervaren dat in Haarlemmermeer totaal andere thema's belangrijk zijn dan in Maastricht, waar veel te doen is over criminaliteit. Hier spelen volgens de burgemeester heel andere problemen.

november 15, 2017

Haarlemmermeer heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar participatie.....

Haarlemmermeer heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar participatie. Het onafhankelijk uitgevoerde onderzoek heeft de naam “Haarlemmermeer weet raad”. Volgens Burgemeester en Wethouders geeft het rapport aan dat zij tevreden kunnen zijn over het gevoerde beleid inzake participatie. Toch zullen zij de aanbevelingen die genoemd zijn in het rapport overnemen. Het gaat dan om zaken als duidelijkheid, communicatie en over waar de bevoegdheden liggen. De gemeenteraad gaat binnenkort praten over het rapport.

Meer nieuws op www.haarlemmermeer.nieuws.nl.

november 10, 2017

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen.....

NOORD-HOLLAND - De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2017 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 216 duizend euro per woning, dit is 3,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 8 procent tot 259 duizend euro, de hoogste stijging van alle provincies.
In 2016 was de woningwaarde nog het hoogst in de provincie Utrecht.

november 10, 2017

Theo Weterings is deze vrijdag officieel benoemd als burgemeester van Tilburg. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 28-11.

Theo Weterings is deze vrijdag officieel benoemd als burgemeester van Tilburg. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 28-11.

november 2, 2017

Op donderdag 16 november van tien tot drie uur houdt het Spaarne Gasthuis in samenwerking met Atalmedial, apotheken en fabrikanten van glucosemeters een dag waarop mensen met diabetes hun meter kunnen laten controleren............

HAARLEMMERMEER – Op donderdag 16 november van tien tot drie uur houdt het Spaarne Gasthuis in samenwerking met Atalmedial, apotheken en fabrikanten van glucosemeters een dag waarop mensen met diabetes hun meter kunnen laten controleren. In de vestiging aan de Boerhavelaan in Haarlem-Zuid meten de patiënten ter plaatse zelf hun bloedglucosespiegel met de eigen meegebrachte bloedglucosemeter en strips. Hierbij wordt gekeken hoe men prikt en of de meting goed wordt gedaan. Vervolgens neemt Atalmedial uit dezelfde bloeddruppel bloed af en worden deze twee uitslagen vergeleken.

november 2, 2017

Het college van B&W heeft in samenwerking met de dorps- en wijkraden voor de periode tot 2020 een nieuw plan voor de gladheidsbestrijding laten maken..........

HAARLEMMERMEER - Het college van B&W heeft in samenwerking met de dorps- en wijkraden voor de periode tot 2020 een nieuw plan voor de gladheidsbestrijding laten maken. Samengevat komt het plan neer op minder zout, minder kilometers en kortere uitruk- en strooitijd.

oktober 27, 2017

,,Raadsleden moeten niet vergeten dat zij door de burgers als raadslid worden gezien. Ook als ze op persoonlijke titel twitteren”.....

HOOFDDORP - ,,Raadsleden moeten niet vergeten dat zij door de burgers als raadslid worden gezien. Ook als ze op persoonlijke titel twitteren”.
Dat zegt locoburgemeester John Nederstigt in het Haarlems Dagblad over het twitterincident in de Haarlemmermeerse gemeenteraad van afgelopen week.

Een van de ’ongeschreven regels’ is dat raadsleden niet twitteren over elkaar als het debat nog bezig is. Paul Meijer deed dat over collega Van Steenis, terwijl hij zich nota bene vlak voor het debat ziek had gemeld en de raadsvergadering voortijdig had verlaten.

oktober 26, 2017

Tuinvereniging Groei&Bloei afdeling Haarlemmermeer viert in november haar 50-jarig bestaan in Haarlemmermeer.........

HAARLEMMERMEER - Tuinvereniging Groei&Bloei afdeling Haarlemmermeer viert in november haar 50-jarig bestaan in Haarlemmermeer. Groei&Bloei maakt deel uit van een landelijke organisatie met circa 140 afdelingen. Het doel van de vereniging is zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het plezier in en het nut van een groene omgeving. Hiertoe worden vele activiteiten georganiseerd zoals tuinenreizen, lezingen, stekjesruilbeurzen en diverse cursussen. Sommige cursussen worden georganiseerd in samenwerking met andere groene organisaties, zoals het IVN.

oktober 26, 2017

Lisanne de Roever is vanaf 1 november de nieuwe topsportcoördinator van Topsport Haarlemmermeer......

HOOFDDORP - Lisanne de Roever is vanaf 1 november de nieuwe topsportcoördinator van Topsport Haarlemmermeer. Van 2001 tot en met 2008 keepte ze in het Nederlands hockeyteam en won naast de Olympische titel ook alle andere grote prijzen in het hockey. Lisanne neemt de functie over van Annemarie Kramer, die de afgelopen vijf jaar werkzaam was in deze functie. De Roever wil de topsport in Haarlemmermeer naar een hoger niveau brengen en het loket goed zichtbaar maken binnen de gemeente.

oktober 20, 2017

Wie vanaf 1 januari volgend jaar een woning koopt in de omgeving van Schiphol, wordt in zijn of haar koopcontract gewezen op mogelijke geluidsoverlast van vliegtuigen.....

DEN HAAG/HAARLEMMERMEER - Wie vanaf 1 januari volgend jaar een woning koopt in de omgeving van Schiphol, wordt in zijn of haar koopcontract gewezen op mogelijke geluidsoverlast van vliegtuigen.
Daarover zijn Schiphol en KLM, achttien gemeenten, de provincies Noord- en Zuid-Holland en staatssecretaris Sharon Dijksma het eens geworden.

oktober 20, 2017

In 2016 is een recordaantal klachten bij de gemeente Haarlemmermeer ingediend door inwoners en andere belanghebbenden, namelijk 340.....

HAARLEMMERMEER - In 2016 is een recordaantal klachten bij de gemeente Haarlemmermeer ingediend door inwoners en andere belanghebbenden, namelijk 340. Het is het hoogste aantal in ruim tien jaar. Dat meldt het Haarlems Dagblad.

oktober 19, 2017

Woningcorporatie Ymere, gemeente Haarlemmermeer, stichting Meerwaarde en schuldhulpverlener Plangroep gaan intensief samenwerken om te voorkomen dat huishoudens met financiële problemen nog dieper in de schulden komen..........

HOOFDDORP - Woningcorporatie Ymere, gemeente Haarlemmermeer, stichting Meerwaarde en schuldhulpverlener Plangroep gaan intensief samenwerken om te voorkomen dat huishoudens met financiële problemen nog dieper in de schulden komen. Bij proeven in Amsterdam en Almere bleek dat huurachterstand een goede indicator is of mensen in de schulden dreigen te raken. Als de huur niet betaald wordt neemt Ymere snel contact op met de huurder. Wanneer blijkt dat er meer aan de hand is kunnen de instanties voortaan samen hulp bieden.

oktober 13, 2017

Als eerste politieke partij in Haarlemmermeer introduceert Politiek STERK een live chat op haar website.....

HOOFDDORP - Als eerste politieke partij in Haarlemmermeer introduceert Politiek STERK een live chat op haar website. Een Digitaal Spreekuur, waar bezoekers ook buiten kantoortijden terecht kunnen.

Raadslid Anneke van der Veer vindt dat burgers makkelijk contact moeten kunnen opnemen met de gemeente. Wat in haar ogen voor een volksvertegenwoordiger betekent dat je dan ook laagdrempelig en snel te benaderen moet kunnen zijn. Zoals bij veel webwinkels al het geval is, waar je via een live chat direct contact kunt hebben met een medewerker.

oktober 6, 2017

De vier finalisten van de ondernemersprijs Haarlemmermeer 2017 zijn bekend.....

HAARLEMMERMEER - De vier finalisten van de ondernemersprijs Haarlemmermeer 2017 zijn bekend. Het gaat om: Boek Uw Zending en StukArt uit Nieuw-Vennep, Doelen Coach Service uit Rozenburg en Mindwize uit Hoofddorp.